Årsmelding 2015

ÅRSMELDING 2015

10.02.2015

 

Oppmatte: 23 medlemmer hvorav 18 stemmeberettigede

 

1. Anita Nystrand ansket velkommen til Årsmøte.

 

 

2. lnkallingen til årsmøtet ble godkjent, var i Karmoynytt, på hjemmesiden og på klubbens facebook-side.

 

 

3. Sakslisten godkjent

 

 

4. 18 stemmeberettigede godkjent

 

 

5. Møteleder: Anita Nystrand Referent: Lise Marit Grindhaug

 

2 pers. for sign. av protokoll: Rita Fagerland og Merete Johannesen

 

 

6. Årsmelding.

 

Det ble noen ekstra punkter som blir ført inn på årsmeldingen.

 

* 6 D-stevner dressur m/finale Rogalandscup og finale

 

Haugalandscup, 2 klubbstevner sprang

 

* Rita har sprangtimer mandager

 

* Utdannet eget teknisk personell. Lise Marit som steward, Thea

 

Olene og Sandra dressursommer aspiranter.

 

* Heidi og Fønix tok sølv på NM fjordhest. Fikk også beste unge fjordhest.

 

 

7. Thea Olene Hauge leste opp regnskapet for 2014. lngen kommentarer

 

 

8. Thea Olene Hauge leste opp budsjettet for 2015. lngen kommentarer

 

 

9. lngen innkomne saker til årsmøtet

 

 

10. Foslag om å øke medlemskontigenten 2016 for enkeltmedlem til 500kr. Dette ble stemt fram med 12 stemmer av 18. Familiemedlemskap blir fortsatt 600kr.

 

Starter i 2015 med stottemedlem for de som bare ønsker å gi sin støtte til klubben med et lite beløp, minstebeløp 100kr.

 

 

11. Valg.

 

Leder 2015: Lars Hetland

 

Nestleder 2015: Heidi øvrebø

 

Styremedlem : Merete Johannesen

 

Styremedlem : Ingrid Ånensen

 

Styremedlem : Rita Fagerland

 

Styremedlem: Signe Lise Bjelland

 

Varamedlem: Marion Zahl

 

Varamedlem: Garan Grindhaug

 

Varamedlem: Thea Olene Hauge

 

Styret blir konstituert pit førstkommende styremate.

 

Juniorstyre 2015: lrmelin Sjursen, Helene Hagen og Amy Tangen

 

Revisor: Torhild østevik og Lise Marit Grindhaug

 

Valgkomit: Kathrine Fagerland, Veronica Stava, Torhild Østevik og Gro Anita Sevland Hetland

Copyright © All Rights Reserved