Årsmelding 2016

ÅRSMELDING 2016

Formål: Å skape et godt og trivelig miljø. Hvor barn og unge kan omgås med hverandre og være aktivt interessert i hest. Vi jobber for å få opp og frem flere aktive ryttere til å representere klubben.

 

Styret i Frisk rideklubb har i 2016 bestått av: 

 

Leder: Rita Fagerland

Nestleder: Heidi Johanne Øvrebø 

Sekretær: Signe Lise Bjelland

Kasserer: Merete Johannessen

Styremedlem: Marianne Omland 

Styremedlem: Merethe Johannesen

Styremedlem: Thea Olene Hauge

Varamedlem: Ingrid Ånensen 

Varamedlem: Gøran Grindhaug

 

Revisor: Olav Hauge & Tore Tollaksen.

Valgkomite: Torhild Østevik & Lars Hetland

 

Rideklubben har hatt 7 dressurstevner og 1 sprangstevne i 2016. Vi arrangerte også finalen i Haugalandscupen. Gjennomgående tilbakemeldinger fra tilreisende ekvipasjer er: godt arrangert og hyggelige folk.

 

Klubben har mange aktive ryttere i både sprang og dressur, men kanskje mest tyngde mot dressur. I dressur har vi hatt to faste trenere, Eva Opdal og Anita Liknes.

I sprang har vi hatt Vibeke Handå fast en gang i uken, dette gir et tilbud til alle våre ryttere – uavhengig av nivå – og er kjempe positivt for sprangmiljøet vårt. 

 

Mange av våre ryttere representerte klubben godt i 2016.

Andrine Langåker gjorde en fin figur under landsmesterskapet i dressur, og flere andre har tatt gode plasseringer på d-stevne nivå – både i sprang og dressur. For første gang klarte Frisk i 2016 å danne lag under Kretsmesterskapet i dressur.

 

Gjennom året har vi hatt mange dugnadstimer. Noe som har bidratt til økt sikkerhet for rytterne/hestene, samt økt trivsel.

Tribunen og toalett i ridehallen er blitt oppgradert, og veggene/vantet er blitt byttet ut med faste plater.

Godt samhold er noe vi jobber hardt for. Og klubben hadde et svært vellykket julebord for alle medlemmer i klubben rett før jul.

 

Klubben ønsker å rette en STOR takk til alle som har vært med å bidra dette året, og håper vi fortsetter et godt samarbeid neste år også. 

 

FRISK RIDEKLUBB VIL TAKKE ALLE SPONSORER, OG ALLE SOM HAR BIDRATT MED SITT TIL KLUBBEN!

 

Copyright © All Rights Reserved