Årsmelding 2017

ÅRSMELDING 2017

Formål: Å skape et godt og trivelig miljø. Hvor barn og unge kan omgås med hverandre og være aktivt interessert i hest.

Vi jobber for å få opp og frem flere aktive ryttere til å representere klubben. 

 

 

Styret i Frisk rideklubb har i 2017 bestått av: 

 

Leder: Heidi Johanne Øvrebø

Nestleder: Thea Olene Hauge

Sekretær: Gudmund Grindhaug

Kasserer: Maren Monsen Sjøen

Styremedlem: Signe Lise Bjelland

Styremedlem: Gøran Grindhaug

Varamedlem: Ingrid Aanensen

 

 

Valgkomitè: Merete Johannessen Og Veronica Tjøsvold.

 

 

2017 skulle være et rolig år for Frisk, uten de største arrangementene.

Klubben var etter 2016 preget av slitne medlemmer etter mye dugnad og få folk.

 

Rideklubben har derfor kun arrangert ett 2-dagers d-stevne i dressur i 2017. Som alltid på våre stevner får vi gjennomgående tilbakemeldinger fra tilreisende og lokale ekvipasjer: godt arrangert og hyggelige folk.

 

Klubben har hatt flere vellykkede arrangementer for de yngste i klubben. Filmkveld med gratis pizza og stafett i ridehallen. Over 20 barn og unge fra klubben og nabofeltet kom.

 

I høstferien samlet også en gjeng seg og hadde overnatting i rytterstuen. Samhold og inkludering blant de yngste er et viktig felt for Frisk Rideklubb.

 

Klubben har mange aktive ryttere i både sprang og dressur, men kanskje mest tyngde mot dressur. I 2017 representerte Heidi J. Øvrebø klubben under Nordisk Mesterskap for fjordhest i individuelt og i lagkonkurranse.

 

I dressur har vi to faste trenere, Eva Opdal og Anita Liknes.

I sprang har vi fast Vibeke Handå. Rita Fagerland startet også opp med nybegynner sprang på høsten.

Dette gir et variert tilbud til alle våre ryttere – uavhengig av nivå, og er kjempe positivt for sprangmiljøet vårt. 

 

 

Klubben ønsker å rette en STOR takk til alle sponsorer og bidragsytere som har vært med å støttet oss dette året, og håper vi fortsetter et godt samarbeid neste år også. 

 

BUDSJETTFORSLAG 2018

Copyright © All Rights Reserved